Bagage

Op het eerste gezicht gaat mijn werk over de mens. In schilderijen en beelden. Ik abstraheer en wil een universeel verhaal vertellen over “Bagage”. Migratie is daarin een overkoepelend thema. As we “uitzoomen” op het menselijk bestaan dan zien we dat (helaas) steeds weer mensen vluchten, emigreren of weggaan van een dierbare plaats. Geschiedenissen die zich herhalen. In kleine context, maar ook groot en ingrijpend… Ik raak daarin steeds meer verdiept: Door de actualiteit, door mijn familieachtergrond en door een recente opdracht voor een herinneringsmonument. Door oorlogen en de dramatische gevolgen van de kimaatkrisis zullen steeds meer vluchtelingen de wereld overtrekken ( l’histoire se répète).

Werkwijze: In grove Chamotteklei maak in intuïtieve vormen waarin ik het verhaal vertel over de mens en zijn/haar bagage. Wat de mens verzamelt, inpakt, met zich meedraagt (soms zwaar, soms licht) en weer achterlaat. Ik verbeeld de reis in een bijna abstract object waarin mens, omgeving, vorm en leegte een complex geheel zijn. Ik werk heel direct met messen, grove spatels en werk in 1 sessie door zodat er een geheel ontstaat. Dan volgt een droogtijd die tevens reflectie is: mag het object door naar de volgende fase: het keramische proces verder in? Door de zeer hoge oventemperaturen wordt de klei dieper zwart en geconcentreerder. Ik laat de objecten na het bakken ongeglazuurd en rauw.