Home

https://www.barbarahouwers.com/english-expositie-groeneveld/

The theme: the Shape.
The “Gestalte” – an abstract human shape – appeared  early in Barbara Houwers’ oeuvre. A theme that would prove to be a deep source of inspiration over the years. Passionate repetition of this theme created a unique visual language in the paintings and works on paper. The Shape  is depicted in strength and vulnerability. In connection, love, loneliness and as a metaphor for life itself. Sub-themes arise in which the human figure enters into an expressive relationship with the space. Space itself becomes a subject in new series and investigative projects.
Houwers then resumes her theme in spatial techniques. In (ceramic) sculpting she finds a logical addition to painting. By ‘zooming out’ on the theme, Houwers enters a new dimension in her recent work. The Shape continues; in abstracted and repetitive structures. Work in which the power of connection ultimately becomes the power of the image.

Het thema: de Gestalte.
De “Gestalte” was er al vroeg in het oeuvre van Barbara Houwers. Een thema dat een diepe bron van inspiratie zou blijken door de jaren heen. Door gepassioneerde herhaling ontstaat in de schilderijen en werken op papier een unieke beeldtaal. De “Gestalte” wordt verbeeld in kracht en kwetsbaarheid. In verbondenheid, liefde, eenzaamheid en als metafoor voor het leven zelf. Sub thema’s ontstaan, waarin de menselijke figuur een expressieve verhouding aangaat met de ruimte. Ruimte zelf wordt een onderwerp in nieuwe series en onderzoekende projecten.
Houwers herneemt vervolgens haar thema in ruimtelijke technieken. In (keramisch) beeldhouwen vind ze een logische aanvulling op het schilderen. Door uit te ‘zoomen’ op het  thema betreed Houwers in haar recente werk een nieuwe dimensie. De Gestalte gaat door; in geabstraheerde en herhalende structuren. Werk waarin de kracht van verbinding uiteindelijk de kracht van het beeld wordt.

Korte biografie.
Het werk van Barbara Houwers beweegt zich in het gebied tussen schilderkunst en beeldhouwkunst. Meer dan 20 jaar maakte zij voornamelijk schilderijen en exposeerde internationaal. Vanaf 2018 neemt ze de vrijheid om haar werk te maken in verschillende disciplines. In een nieuwe artistieke fase onderzoekt Houwers de sculpturale ruimte en maakt ze de stap naar ruimtelijk werk. Het pasteuze schilderen met  schildersmessen zien we terug in los geschetste grove structuren,  in grote abstracte doeken en expressionistische vormen in klei. Ze onderzoekt zowel de traditionele en hedendaagse technieken en voert haar nieuwe werk uit in keramisch beeldhouwen, materiaalexperimenten, digitale ontwerpen en in 3D print. Een collectie beelden en objecten ontstaat die tevens een logisch vervolg blijkt op de schilderijen uit haar vorige periode. 

In deze nieuwe fase worden de (vroege) menselijke figuren geabstraheerd naar een “Gestalte”, als een solistische  figuur. De mens in kwetsbaarheid en kracht. Geleidelijk ontstaan vanuit deze Gestalte herhalende patronen, systemen en structuren. Herhalende motieven die mens en de ruimte lijken te verbinden.
In een steeds meer uitzoemend beeld en abstractere vormentaal.
Ruimte en natuur ( en het verlies daarvan) treden naar voren in projecten waarin Houwers aandacht vraagt voor de relatie tussen mens en milieu. Zij onderzoekt daarbij de spanning tussen verstilling en expressionisme. Haar voorliefde voor systemen komt voort uit het verlangen om grip te krijgen op het bestaan en is tevens een onderzoekend avontuur naar de schoonheid van cross-disciplinaire kunstvormen. Een beschouwing over de Gestalte werd geschreven door Ellen Röling in 2020.