Recycling

  • 2019 Ovaal Wandobject: Een compositie van inspirerende verpakkingsmaterialen en 3D print objecten.
  • 2019 Papierproject. Waterlinie museum. Meer over de expositie op deze pagina.
  • 2019 Installatie van vazen en 3D print objecten.
  • 2019 Pakje Kunst. Een sigarettenautomaat met kunstwerken. https://www.pakjekunst.com/bussum


2019 Papier heeft ook een geheugen!
Waterlinie Museum – Expositie 2018-19.

Als (individuele).. kunstenaars werden we door de curator Elganan Jelsma uitgenodigd om een idee voor de tentoonstelling “Geeft 8”  in te zenden. Al snel vonden wij elkaar in het idee iets te gaan doen met het maken van papier uit katoenen T shirts: Het recyclen van militaire kleding gedragen tijdens vredesmissies. Katoen was een voorwaarde om er-volgens het oude ambacht- papier van te maken. Wij kregen 10 kilo shirts in camouflage print (van een onduidelijk materiaal) en hebben er duizenden stukjes van geknipt. Maanden later is het ons gelukt langs een traject van research, monnikenwerk, tegenvallers, zwaar werk en met hulp van een professionele papiermolen in Eerbeek er papierpulp van te maken. Tijdens de hittegolf van 2018 konden we mooie vellen papier (heoveel ?? scheppen van 40-60 cm. Ons concept om de gedragen shirts en hun beladen geschiedenis te verwerken in een leeg stuk papier ( het onbeschreven blad) is die hele zomer van ambachtelijk zwoegen steeds sterker geworden. We hebben de T-Shirts zo een tweede leven gegeven. 

De Jaartallen
Naast het concept van het “lege blad’’ ontstond er een tweede idee: we wilden gebruik maken van de jaartallen die we tegenkwamen in de labels van de T-shirts: jaartallen die refereren aan vredes missies na de 2e wereldoorlog. Onderzoek op het internet gaf ons veel informatie en leverde vragen en beelden op. Onvermijdelijk ga je denken wie de shirts gedragen zouden hebben, bij welke acties en wat er meegemaakt is….In verschillende vormen komen de jaartallen terug in ons project.

De installatie en presentatie
Een aantal maanden zijn ideeën gekomen en gegaan, tot we wisten dat het papier een stil eerbetoon moest zijn aan de militairen. Het zijn onbeschreven vellen waar de kijker zelf een eigen verhaal, herinnering of beeld aan kan toevoegen. De gehele installatie mag een stille plek worden…een soort ruimte voor contemplatie. Een uitvoerig denk-en brainstormproces werd uiteindelijk een goed ontwerp waar we een Smid bij hebben ingeschakeld. (Net op tijd voor de deadline). We brengen daarnaast het ontstaansproces van de twee concepten in beeld met 3e idee: Een foto-en collage serie. Het versterkt het verhaal van de  transformatie van het materiaal  tot de uiteindelijke beelden en vertelt ons verhaal. Els Rijerse , Bia Maas en Barbara Houwers. Zomer 2018.